Tải Vở bài tập toán 5 - Tập hai

Vở bài tập toán 5 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

MỤC LỤC
    Bài 90 Hình thang
    Bài 91 Diện tích hình thang
    Bài 92 Luyện tập
    Bài 93 Luyện tập chung
    Bài 94 Hình tròn. Đường tròn
    Bài 95 Chu vi hình tròn
    Bài 96 Luyện tập
    Bài 97 Diện tích hình tròn
    Bài 98 Luyện tập
    Bài 99 Luyện tập chung
    Bài 100 Giới thiệu biểu đồ hình quạt
    Bài 101 Luyện tập về tính diện tích
    Bài 102 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
    Bài 103 Luyện tập chung
    Bài 104 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
    Bài 105 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
    Bài 106 Luyện tập
    Bài 107 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
    Bài 108 Luyện tập
    Bài 109 Luyện tập chung
    Bài 110 Thể tích của một hình
    Bài 111 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
    Bài 112 Mét khối
    Bài 113 Luyện tập
    Bài 114 Thể tích hình hộp chữ nhật
    Bài 115 Thể tích hình lập phương
    Bài 116 Luyện tập chung
    Bài 117 Luyện tập chung
    Bài 118 Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
    Bài 119 Luyện tập chung
    Bài 120 Luyện tập chung
    Bài 121 Tự kiểm tra
    Bài 122 Bảng đơn vị đo thời gian
    Bài 123 Cộng số đo thời gian
    Bài 124 Trừ số đo thời gian
    Bài 125 Luyện tập
    Bài 126 Nhân số đo thời gian với một số
    Bài 127 Chia số đo thời gian cho một số
    Bài 128 Luyện tập
    Bài 129 Luyện tập chung
    Bài 130 Vận tốc
    Bài 131 Luyện tập
    Bài 132 Quãng đường
    Bài 133 Luyện tập
    Bài 134 Thời gian
    Bài 135 Luyện tập
    Bài 136 Luyện tập chung
    Bài 137 Luyện tập chung
    Bài 138 Luyện tập chung
    Bài 139 Ôn tập về số tự nhiên
    Bài 140 Ôn tập về phân số
    Bài 141 Ôn tập về phân số (tiếp theo)
    Bài 142 Ôn tập về số thập phân
    Bài 143 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
    Bài 144 Ôn tập về số đo độ dài và đo khối lượng
    Bài 145 Ôn tập về số đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
    Bài 146 Ôn tập về đo diện tích
    Bài 147 Ôn tập về đo thể tích
    Bài 148 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
    Bài 149 Ôn tập về đo thời gian
    Bài 150 Phép cộng
    Bài 151 Phép trừ
    Bài 152 Luyện tập
    Bài 153 Phép nhân
    Bài 154 Luyện tập
    Bìa 155 Phép chia
    Bài 156 Luyện tập
    Bài 157 Luyện tập
    Bài 158 Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
    Bài 159 Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
    Bài 160 Luyện tập
    Bài 161 Ôn tập về tính diện tích, thể tích của một số hình
    Bài 162 Luyện tập
    Bài 163 Luyện tập chung
    Bài 164 Một số dạng bài toán đã học
    Bài 165 Luyện tập
    Bài 166 Luyện tập
    Bài 167 Luyện tập
    Bài 168 Ôn tập về biểu đồ
    Bài 169 Luyện tập chung
    Bài 170 Luyện tập chung
    Bài 171 Luyện tập chung
    Bài 172 Luyện tập chung
    Bài 173 Luyện tập chung
    Bài 174 Luyện tập chung
    Bài 175 Tự kiểm tra

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
139 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
ĐỖ ĐÌNH HOAN
Tác giả
NGUYỄN ÁNG, VŨ QUỐC CHUNG, ĐỖ TIẾN ĐẠT, ĐỖ TRUNG HIỆU, TRẦN DIÊN HIỂN, ĐÀO THÁI LAI, PHẠM THANH TÂM, KIỀU ĐỨC THÀNH, LÊ TIẾN THÀNH, VŨ DƯƠNG THỤY

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 5