Tải Âm nhạc 5

Âm nhạc 5

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Tiết 1 Ôn tập một số bài hát đã học
Tiết 2 Học hát : Bài reo vang bình minh
Tiết 3 Ôn tập bài hát : Reo vang bình minh. Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Tiết 4 Học bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh
Tiết 5 Ôn tập bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Tập đọc nhạc : TĐN số 2
Tiết 6 Học hát bài : Con chim hay hót
Tiết 7 Ôn tập bài hát : Con chim hay hót. Ôn tập TĐN số 1, số 2
Tiết 8 Ôn tập hai bài hát : Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Nghe nhạc
Tiết 9 Học hát : Bài Những bông hoa những lời ca
Tiết 10 Ôn tập bài hát : Những bông hoa những lời ca. Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
Tiết 11 Tập đọc nhạc : TĐN số 3. Nghe nhạc
Tiết 12 Học hát : bài Ước mơ
Tiết 13 Ôn tập bài hát Ước mơ. Tập đọc nhạc :TĐN số 4
Tiết 14 Ôn tập hai bài hát : Những bông hoa những lời ca, Ước mơ. Nghe nhạc
Tiết 15 Ôn tập TĐN số 3 , số 4. Kể chuyện âm nhạc
Tiết 16 Học bài hát do địa phương tự chọn
Tiết 17 Ôn tập và kiểm tra hai bài hát : Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Ôn tập TĐN số 2
Tiết 18 Ôn tập và kiểm tra hai bài hát : Những bông hoa những bài ca, Ước mơ. Ôn tập TĐN số 4
Tiết 19 Học hát : Bài hát mừng
Tiết 20 Ôn tập bài hát : Bài hát mừng. Tập đọc nhạc TĐN số 5
Tiết 21 Học hát : Bài Tre ngà bên lăng Bác
Tiết 22 Ôn tập bài hát : Tre ngà bên lăng Bác. Tập đọc nhạc : TĐN số 6
Tiết 23 Ôn tập 2 bài hát : Hát mừng, Tre ngà bên lăng Bác. Ôn tập TĐN số 6
Tiết 24 Học hát : Bài Màu xanh quê hương
Tiết 25 Ôn tập bài hát Màu xanh quê hương. Tập đọc nhạc : TĐN số 7
Tiết 26 Học hát : Bài Em vẫn nhớ trường xưa
Tiết 27 Ôn tập bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa. Tập đọc nhạc : TĐN số 8
Tiết 28 Ôn tập 2 bài hát : Màu xanh quê hương, Em vẫn nhớ trường xưa. Kể chuyện âm nhạc
Tiết 29 Ôn tập TĐN số 7, số 8. Nghe nhạc
Tiết 30 Học hát : Bài Dàn đồng ca mùa hạ. Nghe nhạc
Tiết 31 Ôn tập bài hát : Dàn đồng ca mùa hạ. Nghe nhạc
Tiết 32 Học bài hát do địa phương tự chọn
Tiết 33 Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát : Tre ngà bên lăng Bác, màu xanh quê hương. Ôn tập TĐN số 6
Tiết 34 Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát : Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ. Ôn tập TĐN số 8
Tiết 35 Tập biểu diễn các bài hát
Phụ lục Một số bài hát để bổ sung, thay thế để dùng cho ngoại khóa

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
67 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
HOÀNG LONG
Tác giả
LÊ MINH CHÂU, HOÀNG LÂN, LÊ ĐỨC SANG, LÊ ANH TUẤN

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 5