Tải Tiếng Việt 5 - Tập một

Tiếng Việt 5 - Tập một

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

1 VIÊT NAM - TỔ QUỐC EM
    Tập đọc Thư gửi các học sinh
    Chính tả Nghe - viết : Việt Nam thân yêu. Ôn tập quy tắc viết c / k, g / gh, ng / ngh
    Luyện từ và câu Từ đồng nghĩa
    Kể chuyện Lý Tự Trọng
    Tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa
    Tập làm văn Cấu tạo của bài văn tả cảnh
    Luyện từ và câu Luyện tập về từ đồng nghĩa
    Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
2 VIỆT NAM - TỔ QUỐC EM
    Tập đọc Nghìn năm văn hiến
    Chính tả Nghe - viết : Lương Ngọc Quyến. Cấu tạo của phần vần
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Tổ Quốc
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Sắc màu em yêu
    Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
    Luyện từ và câu Luyện tập về từ đồng nghĩa
    Tập làm văn Luyện tập làm báo cáo thống kê
3 VIỆT NAM - TỔ QUỐC EM
    Tập đọc Lòng dân
    Chính tả Nhớ - viết : Thư gửi các học sinh. Quy tắc đánh dấu thanh
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Nhân dân
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Lòng dân (tiếp theo)
    Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
    Luyện từ và câu Luyện tập về từ đồng nghĩa
    Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
    Tập đọc Những con sếu bằng giấy
    Chính tả Nghe - viết : Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ. Quy tắc đánh dấu thanh
4 CÁNH CHIM HÒA BÌNH
    Luyện từ và câu Từ trái nghĩa
    Kể chuyện Tính vĩ cầm ở Mỹ Lai
    Tập đọc Bài ca về trái đất
    Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
    Luyện từ và câu Luyện tập về từ trái nghĩa
    Tập làm văn Tả cảnh (Kiểm tra viết)
5 CÁNH CHIM HÒA BÌNH
    Tập đọc Một chuyên gia máy xúc
    Chính tả Nghe - viết : Một chuyên gia máy xúc. Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa uô / ua)
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Hòa bình
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Ê-mi-li, con...
    Tập làm văn Luyện tập làm báo cáo thông kê
    Luyện từ và câu Từ đồng âm
    Tập làm văn Trả bài văn tả cảnh
6 CÁNH CHIM HÒA BÌNH
    Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ a -pác-thai
    Chính tả Nhớ - viết : Ê-mi-li,con... Luyện tập đánh dâu thanh ( Các tiếng chứa ươ / ưa)
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Hữu nghị - Hợp tác
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
    Tập làm văn Luyện tập làm đơn
    Luyện từ và câu Dùng từ đồng nghĩa để chơi chữ
    Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
7 CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN
    Tập đọc Những người bạn tốt
    Chính tả Nghe - viết : Dòng kinh quê hương. Luyện tập đánh dấu thanh ( Các tiếng chứa iê / ia)
    Luyện từ và câu Từ nhiều nghĩa
    Kể chuyện Cây cỏ nước Nam
    Tập đọc Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
    Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
    Luyện từ và câu Luyện tập vê từ nhiều nghĩa
    Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
8 CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN
    Tập đọc Kì diệu rừng xanh
    Chính tả Nghe - viết : Kì diệu rừng xanh. Luyện tập đánh dấu thanh ( Các tiếng chứa yê / ya)
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Trước cổng trời
    Tập làm văn Luyện tập tả cảnh
    Luyện từ và câu Luyện tập về từ nhiều nghĩa
    Tập làm văn Luyện tập tả cảnh ( Dựng đoạn mở bài, kết bài)
9 CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN
    Tập đọc Cái gì quý nhất ?
    Chính tả Nhớ - viết : Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà. Phân biêt âm đầu l / n, âm cuối n / ng
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoăc tham gia
    Tập đọc Đất Cà Mau
    Tập làm văn Luyện tập thuyết trình, tranh luận
    Luyện từ và câu Đại từ
    Tập làm văn Luyện tập thuyết trình, tranh luận
11 GIỮ LẤY MÀU XANH
    Tập đọc Chuyện một khu vườn nhỏ
    Chính tả Nghe - viết : Luật bảo vệ môi trường. Phân biệt âm đầu l / n, âm cuối n / ng
    Luyện từ và câu Đại từ xưng hô
    Kể chuyện Người đi săn và con nai
    Tập đọc Tiếng vọng
    Tập làm văn Trả bào văn tả cảnh
    Luyện từ và câu Quan hệ từ
    Tập làm văn Tập làm đơn
12 GIỮ LẤY MÀU XANH
    Tập đọc Màu thảo quả
    Chính tả Nghe - viết : Mùa thảo quả. Phân biệt âm đầu s / x, âm cuối n / ng
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Hành trình của bầy ong
    Tập làm văn Cấu tạo của bài văn tả người
    Luyện từ và câu Luyện tập về quan hệ từ
    Tập làm văn Luyện tập tả người (Quan sát và chọn lọc chi tiết)
13 GIỮ LẤY MÀU XANH
    Tập đọc Người gác rừng tí hon
    Chính tả Nghe - viết : Hành trình của bầy ong. Phân viêt âm đầu s / x, âm cuối t / c
    Luyện từ và câu Mởi rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Trồng rừng ngập mặn
    Tập làm văn Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)
    Luyện từ và câu Luyện tập về quan hệ từ
    Tập làm văn Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)
14 VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
    Tập đọc Chuỗi ngọc lam
    Chính tả Nghe - viết : Chuỗi ngọc lam. Phân biệt âmđầu tr / ch, vần ao / au
    Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại
    Kể chuyện Pa-xtơ và em bé
    Tập đọc Hạt gạo làng ta
    Tập làm văn Làm biên bản cuộc họp
    Luyện từ và câu Ôn tập về từ loại
    Tập làm văn Luyện tập làm biên bản cuộc họp
15 VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
    Tập đọc Buôn Chư Lênh đón cô giáo
    Chính tả Nghe - viết : Buôn Chư Lênh đón cô giáo. Phân biệt âm đầu tr / ch, thanh hỏi / thanh ngã
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Hạnh phúc
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Về ngôi nhà đang xây
    Tập làm văn Luyện tập tả người (Tả hoạt động)
    Luyện từ và câu Tổng kết vốn từ
    Tập làm văn Luyện tập tả người (Tả hoạt động)
16 VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
    Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền
    Chính tả Nghe - viết : Về ngôi nhà đang xây. Phân viêt các âm đầu r / d /gi, v / d, các vần iêm / im, iêp / ip
    Luyện từ và câu Tổng kết vốn từ
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Thầy cúng đi bệnh viện
    Tập làm văn Tả người (Kiểm tra viết)
    Luyện từ và câu Tổng kết vốn từ
    Tập làm văn Làm biên bản một vụ việc
17 VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
    Tập đọc Ngu Công xã Trịnh Tường
    Chính tả Nghe - viết : Người mẹ của 51 đứa con
    Luyện từ và câu Ôn tập về từ và cấu tạo từ
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Ca dao về lao động sản xuất
    Tập làm văn Ôn tập về viết đơn
    Luyện từ và câu Ôn tập về câu
    Tập làm văn Trả bài văn tả người
18 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
182 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
NGUYỄN MINH THUYẾT
Tác giả
HOÀNG HÒA BÌNH, TRẦN MẠNH HƯỞNG, TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG, NGUYỄN TRÍ

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 5