Tải Toán 5

Toán 5

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương một Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơ vị đo diện tích
    Ôn tập: Khái niệm về phân số
    Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
    Ôn tập: So sánh hai phân số
    Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
    Phân số thập phân
    Luyện tập
    Ôn tập: Phép cộng và pháp trừ hai phân số
    Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
    Hỗ số
    Hỗ số (tiếp theo)
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Ôn tập về giải toán
    Ôn tập và bổ sung về giải toán
    Luyện tập
    Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
    Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
    Luyện tập
    Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
    Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
    Luyện tập
    Héc-ta
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
Chương hai Số thập phân. Các phép tính với số thập phân
I - Số thập phân
    Khái niệm số thập phân
    Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
    Hàng của số phận. Đọc, viết số thập phân
    Luyện tập
    Số thập phân bằng nhau
    So sánh hai số thập phân
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
    Luyện tập
    Viết các số đo độ khối lượng dưới dạng số thập phân
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
II - Các phép tính với số thập phân
1 Phép cộng
    Cộng hai số thập phân
    Luyện tập
    Tổng nhiều số thập phân
    Luyện tập
2 Phép trừ
    Trừ hai số thập phân
    Luyện tập
    Luyện tập chung
3 Phép nhân
    Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
    Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
    Luyện tập
    Nhân một số thập phân với một số thập phân
    Luyện tập
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
4 Phép chia
    Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
    Luyện tập
    Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
    Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
    Luyện tập
    Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
    Luyện tập
    Chia một số thập phân cho một số thập phân
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Tỉ số phần trăm
    Giải toán về tỉ số phần trăm
    Luyện tập
    Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
    Luyện tập
    Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Giới thiệu máy tính bỏ túi
    Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
Chương ba Hình học
    Hình tam giác
    Diện tích hình tam giác
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Hình thang
    Diện tích hình thang
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Hình tròn. Đường tròn
    Chu vi hình tròn
    Luyện tập
    Diện tích hình tròn
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Giới thiệu biểu đồ hình quạt
    Luyện tập về tính diện tích
    Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
    Luyện tập chung
    Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
    Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
    Luyện tập
    Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Thể tích của một hình
    Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
    Mét khối
    Luyện tập
    Thể tích hình hộp chữ nhật
    Thể tích hình lập phương
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
Chương bốn Số đo thời gian. Toán chuyển động đều
I - Số đo thời gian
    Bảng đơn vị đo thời gian
    Cộng số đo thời gian
    Trừ số đo thời gian
    Luyện tập
    Nhân số đo thời gian với một số
    Chia số đo thời gian cho một số
    Luyện tập
    Luyện tập chung
II - Vận tốc, quãng đường, thời gian
    Vận tốc
    Luyện tập
    Quãng đường
    Luyện tập
    Thời gian
    Luyện tập
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
Chương năm Ôn tập
I - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng
    Ôn tập về số tự nhiên
    Ôn tập về phân số
    Ôn tập về phân số (tiếp theo)
    Ôn tập về số thập phân
    Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
    Ôn tập về số đo độ dài và đo khối lượng
    Ôn tập về số đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
    Ôn tập về đo diện tích
    Ôn tập về đo thể tích
    Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
    Ôn tập về đo thời gian
II - Ôn tập về các phép tính, với số tự nhiên, phân số, số thập phân
    Phép cộng
    Phép trừ
    Luyện tập
    Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
    Phép nhân
    Luyện tập
    Phép chia
    Luyện tập
    Luyện tập
III - Ôn tập về hình học
    Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
    Luyện tập
    Ôn tập về tính diện tích, thể tích của một số hình
    Luyện tập
    Luyện tập chung
IV - Ôn tập về giải toán
    Một số dạng bài toán đã học
    Luyện tập
    Luyện tập
    Luyện tập
    Ôn tập về biểu đồ
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung
    Luyện tập chung

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
186 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
ĐỖ ĐÌNH HOAN
Tác giả
NGUYỄN ÁNH, ĐẶNG TỰ ÂN, VŨ QUỐC TRUNG, ĐỖ TIỀN ĐẠT, ĐỖ TRUNG HIỆU, ĐÀO THÁI LAI, TRẦN VĂN LÝ, PHẠM THANH TÂM, KIỀU ĐỨC THÀNH, LÊ TIẾN THÀNH, VŨ DƯƠNG THỤY
Tác Giả
NGUYỄN ÁNH, ĐẶNG TỰ ÂN, VŨ QUỐC TRUNG, ĐỖ TIỀN ĐẠT, ĐỖ TRUNG HIỆU, ĐÀO THÁI LAI, TRẦN VĂN LÝ, PHẠM THANH TÂM, KIỀU ĐỨC THÀNH, LÊ TIẾN THÀNH, VŨ DƯƠNG THỤY

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 5