Tải Vở bài tập Toán 5 - Tập một

Vở bài tập Toán 5 - Tập một

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Bài 1 Ôn tập: Khái niệm về phân số
Bài 2 Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Bài 3 Ôn tập: So sánh hai phân số
Bài 4 Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
Bài 5 Phân số thập phân
Bài 6 Luyện tập
Bài 7 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Bài 8 Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Bài 9 Hỗn số
Bài 10 Hỗn số (tiếp theo)
Bài 11 Luyện tập
Bài 12 Luyện tập chung
Bài 13 Luyện tập chung
Bài 14 Luyện tập chung
Bài 15 Ôn tập về giải toán
Bài 16 Ôn tập và bổ sung về giải toán
Bài 17 Luyện tập
Bài 18 Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
Bài 19 Luyện tập
Bài 20 Luyện tập chung
Bài 21 Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài 22 Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 23 Luyện tập
Bài 24 Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
Bài 25 Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Bài 26 Luyện tập
Bài 27 Héc-ta
Bài 28 Luyện tập
Bài 29 Luyện tập chung
Bài 30 Luyện tập chung
Bài 31 Luyện tập chung
Bài 32 Khái niệm số thập phân
Bài 33 Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
Bài 34 Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
Bài 35 Luyện tập
Bài 36 Số thập phân bằng nhau
Bài 37 So sánh hai số thập phân
Bài 38 Luyện tập
Bài 39 Luyện tập chung
Bài 40 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Bài 41 Luyện tập
Bài 42 Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Bài 43 Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Bài 44 Luyện tập chung
Bài 45 Luyện tập chung
Bài 46 Luyện tập chung
Bài 47 Tự kiểm tra
    Phần 1
    Phần 2
Bài 48 Cộng hai số thập phân
Bài 49 Luyện tập
Bài 50 Tổng nhiều số thập phân
Bài 51 Luyện tập
Bài 52 Trừ hai số thập phân
Bài 53 Luyện tập
Bài 54 Luyện tập chung
Bài 55 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Bài 56 Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...
Bài 57 Luyện tập
Bài 58 Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 59 Luyện tập
Bài 60 Luyện tập
Bài 61 Luyện tập chung
Bài 62 Luyện tập chung
Bài 63 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài 64 Luyện tập
Bài 65 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...
Bài 66 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
Bài 67 Luyện tập
Bài 68 Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Bài 69 Luyện tập
Bài 70 Chia một số thập phân cho một số thập phân
Bài 71 Luyện tập
Bài 72 Luyện tập chung
Bài 73 Luyện tập chung
Bài 74 Tỉ số phần trăm
Bài 75 Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 76 Luyện tập
Bài 77 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Bài 78 Luyện tập
Bài 79 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Bài 80 Luyện tập
Bài 81 Luyện tập chung
Bài 82 Luyện tập chung
Bài 83 Giới thiệu máy tính bỏ túi
Bài 84 Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 85 Hình tam giác
Bài 86 Diện tích hình tam giác
Bài 87 Luyện tập
Bài 88 Luyện tập chung
    Phần 1
    Phần 2
Bài 89 Tự kiểm tra
    Phần 1
    Phần 2

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
113 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
ĐỖ ĐÌNH HOAN
Tác giả
NGUYỄN ÁNG, ĐẶNG TỰ ÂN, ĐỖ TIẾN ĐẠT, ĐỖ TRUNG HIỆU, ĐÀO THÁI LAI, PHẠM THANH TÂM, VŨ DƯƠNG THỤY

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 5