Tải Tiếng Việt 5 - Tập hai

Tiếng Việt 5 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

19 NGƯỜI CÔNG DÂN
    Tập đọc Người công dân số Một
    Chính tả Nghe - viết : Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực. Phân biệt âm đầu r/d/gi ; âm chính o/ô
    Luyện từ và câu Câu ghép
    Kể chuyện Chiếc đồng hồ
    Tập đọc Người công dân số Một (tiếp theo)
    Tập làm văn Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)
    Luyện từ và câu Cách nối các vế câu ghép
    Tập làm văn Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)
20 NGƯỜI CÔNG DÂN
    Tập đọc Thái sư Trần Thủ Độ
    Chính tả Nghe - viết : Cánh cam lạc mẹ. Phân biêt âm đầu r/d/gi ; âm chính o/ô
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Công dân
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
    Tập làm văn Tả người (Kiểm tra viết)
    Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
    Tập làm văn Lập chương trình hoạt động
21 NGƯỜI CÔNG DÂN
    Tập đọc Trí dũng song toàn
    Chính tả Nghe - viết : Trí dũng song toàn. Phân biệt âm đầu r/d/gi ; dấu hỏi / dấu ngã
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Công dân
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Tiếng rao đêm
    Tập làm văn Lập chương trình hoạt động
    Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
    Tập làm văn Trả bài văn tả người
22 VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH
    Tập đọc Làng giữ biển
    Chính tả Nghe - viết : Hà Nội. Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)
    Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
    Kể chuyện Ông NGuyễn Khoa Đăng
    Tập đọc Cao Bằng
    Tập làm văn Ôn tập văn kể chuyện
    Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
    Tập làm văn Kể chuyện (Kiểm tra viết)
23 VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH
    Tập đọc Phân xử tài tình
    Chính tả Nhớ - viết : Cao Bằng. Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Trật tự - An ninh
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Chú đi tuần
    Tập làm văn Lập chương trình hoạt động
    Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
    Tập làm văn Tar bài văn kể chuyện
24 VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH
    Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê
    Chính tả Nghe - viết : Núi non hùng vĩ. Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Trật tự - An ninh
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Hộp thư mật
    Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật
    Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
    Tập làm văn Ôn tập về tả đồ vật
25 NHỚ NGUỒN
    Tập đọc Phong cảnh đền Hùng
    Chính tả Nghe - viết : Ai là thủy tổ loài người. Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)
    Luyện từ và câu Liên kết các câu trong bài tập bằng cách lặp từ ngữ
    Kể chuyện Vì muôn dân
    Tập đọc Cửa sông
    Tập làm văn Tả đồ vật (Kiểm tra viết)
    Luyện từ và câu Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế các từ ngữ
    Tập làm văn Tập viết đoạn hội thoại
26 NHỚ NGUỒN
    Tập đọc Nghĩa thầy trò
    Chính tả Nghe - viết : Lịch sử ngày quốc tế lao động. Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Truyền thống
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
    Tập làm văn Tập viết đoạn hội thoại
    Luyện từ và câu Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
    Tập làm văn Trả bài văn tả đồ vật
27 NHỚ NGUỒN
    Tập đọc Tranh làng Hồ
    Chính tả Nghe - viết : Cửa sông. Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người và tên địa lí nước ngoài)
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Truyền thống
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Đất nước
    Tập làm văn Ôn tập về tả cây cối
    Luyện từ và câu Liên kết các câu trong bài văn bằng từ ngữ nối
    Tập làm văn Tả cây cối (Kiểm tra viết)
28 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
29 NAM VÀ NỮ
    Tập đọc Một vụ đắm tàu
    Chính tả Nhớ - viết : Đất nước. luyện tập viết hoa
    Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
    Tập làm văn Trả bài văn tả cây cối
30 NAM VÀ NỮ
    Tập đọc Thuần phục sư tử
    Chính tả Nghe - viết : Cô gái của tương lai. Luyện tập viết hoa
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Nam và nữ
    Kể chuyện Kê chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Tà áo dài Việt Nam
    Tập làm văn Ôn tập về tả con vật
    Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
    Tập làm văn Tả con vật (Kiểm tra viết)
31 NAM VÀ NỮ
    Tập đọc Công việc đầu tiên
    Chính tả Nghe - viết : Tà áo dài Việt Nam. Luyện tập viết hoa
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Nam và nữ
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc được tham gia
    Tập đọc Bầm ơi
    Tập làm văn Ôn tập về tả cảnh
    Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
    Tập làm văn Ôn tập về tả cảnh
32 NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI
    Tập đọc Út Vịnh
    Chính tả Nhớ - viết : Bầm ơi. Luyện tập viết hoa
    Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
    Kể chuyện Nhà vô địch
    Tập đọc Những cánh buồm
    Tập làm văn Trả bài văn tả con vật
    Luyện từ và câu Ôn tập về dâu câu (Dấu hai chấm)
    Tập làm văn Tả cảnh (Kiểm tra viết)
33 NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI
    Tập đọc Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
    Chính tả Nghe - viết : Trong lời mẹ hát. Luyện tập viết hoa
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Trẻ em
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Sang năm con lên bảy
    Tập làm văn Ôn tập về tả người
    Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)
    Tập làm văn Tả người (Kiểm tả viết)
34 NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI
    Tập đọc Lớp học trên đường
    Chính tả Nhớ - viết : Năm sau con lên bảy. Luyện tập viết hoa
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Nếu trái đất thiếu trẻ con
    Tập làm văn Trả bài văn tả cảnh
    Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)
    Tập làm văn Trả bài văn tả người
35 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
175 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
NGUYÊN MINH THUYẾT
Tác giả
NGUYỄN THỊ HẠNH, NGUYỄN THỊ LY KHA, ĐẶNG THI LANH, LÊ PHƯƠNG NGA, LÊ HỮU TỈNH

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 5