Tuần 23 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22, 23

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3, 4 trang 22, 23 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : a) Xăng-ti-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài …….


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 23, 24, 25

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 23 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 23, 24, 25 với lời giải chi tiết. Câu 8. a) Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 12cm, chiều cao 17cm ; b) Tính thể tích hình lập phương cạnh 3/2 m.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến