Tuần 22 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 17, 18, 19

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 22 câu 1, 2, 3, 4 trang 17, 18, 19 với lời giải chi tiết. Câu 1. Người ta muốn sơn mặt ngoài (kể cả đáy) của hai chiếc hộp nhựa (dạng hình hộp chữ nhật) để trồng hoa có kích thước như hình dưới đây. Tính diện tích cần sơn.


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 19, 20, 21

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 22 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 19, 20, 21 với lời giải chi tiết. Câu 5. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của : a) Hình hộp chữ nhật có chiều diu 1,8m; chiều rộng 1,2m ; chiều cao 1,5m ; ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến