Mục I, mục II - Phần A - Trang 15 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 15 VBT vật lí 8 Mục I - Định nghiã Mục 2 - Vận tốc trung bình của chuyển động không đều (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 3


Đề bài

I. ĐỊNH NGHĨA


C1.

Chuyển động của trục bánh xe trên máng nghiêng AD là chuyển động không đều vì trong cùng khoảng thời gian t = 3s, trục lăn được các quãng đường AB, BC, CD không bằng nhau và tăng dần.

Chuyển động trên đoạn DE, EF là chuyển động đều vì trong cùng khoảng thời gian 3s, trục lăn được những quãng đường bằng nhau.


C2.

- Trong các chuyển động:

 + Chuyển động đều: a)

 + Chuyển động không đều: b), c), d).

- Giải thích:

 + a) là chuyển động đều vì khi quạt máy quay ổn định thì vận tốc của cánh quạt có độ lớn không đổi theo thời gian

 + b) là chuyển động không đều vì khi khởi hành vận tốc của ô tô tăng dần.

 + c) là chuyển động không đều vì khi xuống dốc vận tốc của xe đạp tăng dần.

 + d) là chuyển động không đều vì khi vào ga vận tốc của tàu hoả giảm dần.


Mục II

II. VẬN TỐC TRUNG BÌNH CỦA CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU

C3.

Vận tốc trung bình của trục bánh xe trên:

- quãng đường AB: \({v_{AB}} = {\displaystyle{0,05} \over 3} = 0,017m/s\)

- quãng đường BC: \({v_{BC}} = {\displaystyle{0,15} \over 3} = 0,05m/s\)

- quãng đường CD: \({v_{CD}} = {\displaystyle{0,25} \over 3} = 0,083m/s\)

Kết luận: Trên cả quãng đường từ A đến D trục bánh xe chuyển động nhanh dần.

Bài giải tiếp theo
Mục III - Phần A - Trang 16 Vở bài tập Vật lí 8
Câu 3.a,3.b,3.c phần bài tập bổ sung – Trang 18,19 Vở bài tập Vật lí 8