Bài 1. Chuyển động cơ học


Mục I (Phần A) – Trang 5 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 5 vbt vật lý 8 Mục Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên? (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1


Mục II (Phần A) – Trang 6 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 6 vbt vật lý 8 Mục II - Tính tương đối của chuyển động và đứng yên (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1


Mục III (Phần A) – Trang 6 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 6 vbt vật lý 8 Mục III - Một số chuyển động thường gặp (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1


Mục IV (Phần A) – Trang 6 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 6 vbt vật lý 8 Mục IV - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1


Câu 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập trong SBT - Trang 7, 8 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập trong SBT – Trang 7, 8 VBT Vật lí 8. Một ôtô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả ...


Câu 1.4, 1.5 phần bài tập trong SBT - Trang 8 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1.4, 1.5 phần bài tập trong SBT – Trang 8 VBT Vật lí 8. Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời thì ...


Câu 1.6 phần bài tập trong SBT - Trang 8 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1.6 phần bài tập trong SBT – Trang 8 VBT Vật lí 8. Nêu dạng quỹ đạo và tên của những chuyển động sau: ...


Bài 1.a, 1.b, 1.c phần bài tập bổ sung - Trang 9 vở bài tập vật lí 8

Giải bài 1.a, 1.b, 1.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 9 VBT Vật lí 8. Hành khách ngồi trên tàu đang chạy trên đường ray ...


Bài học tiếp theo

Bài 2. Vận tốc
Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều
Bài 4. Biểu diễn lực
Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính
Bài 6. Lực ma sát
Bài 7. Áp suất
Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
Bài 9. Áp suất khí quyển
Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

Bài học bổ sung