Tiếng Anh Mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 9 mới, sách thí điểm, tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...

Unit 1: Local Environment - Môi trường địa phương


Unit 2: City Life - Cuộc sống thành thị


Unit 3: Teen Stress And Pressure - Áp lực tuổi dậy thì


Review 1 (Unit 1-2-3) SGK Tiếng Anh 9 mới


Unit 4: Life In The Past - Cuộc sống ngày xưa


Unit 5: Wonders Of Viet Nam - Kì quan của Việt Nam


Unit 6: Viet Nam: Then And Now - Việt Nam: ngày xưa và bây giờ


Review 2 (Unit 4-5-6) SGK Tiếng Anh 9 mới


Unit 7: Recipes And Eating Habits - Công thức và thói quen ăn uống


Unit 8: Tourism - Du lịch


Unit 9: English In The World - Tiếng Anh trên thế giới


Unit 10: Space Travel - Du hành không gian


Review 3 (Units 7 - 8 - 9) SGK Tiếng Anh 9 mới


Unit 11: Changing Roles In Society - Thay đổi vai trò trong xã hội


Unit 12: My Future Career - Nghề nghiệp tương lai của tôi


Review 4 (Units 10 -11 -12) SGK Tiếng Anh 9 mới


Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải