SBT Tiếng Anh mới

Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 6 mới, sách thí điểm như là cuốn để học tốt đủ tất cả các unit gồm:Pronunciation (Cách phát âm), Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp), Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writting (Viết), Test your self (Kiểm tra),...

Unit 1. My New School - Ngôi trường mới của tôi


Unit 2. My Home - Ngôi nhà của tôi


Unit 3. My Friends - Những người bạn của tôi


Unit 4. My neighbourhood - Hàng xóm của tôi


Unit 5. Natural Wonders of the World - Những kỳ quan thiên nhiên của thế giới


Unit 6. Out Tet Holiday - Tết Nguyên Đán của chúng ta


Unit 7. Television - Vô tuyến truyền hình


Unit 8. Sports and Games - Thể thao và trò chơi


Unit 9. Cities in the World - Các thành phố trên thế giới


Unit 10. Our Houses in the Future - Ngôi nhà của chúng ta trong tương lai


Unit 11. Our Greener World - Thế giới xanh hơn của chúng ta


Unit 12. Robots - Người máy