Đạo Đức

Giải bài tập Đạo đức 5, giúp học sinh học tốt môn Đạo đức, trả lời câu hỏi, xử lí tình huống trong SGK Đạo đức 5.

Bài 1: Em làm học sinh lớp 5


Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình


Bài 3: Có chí thì nên


Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên


Bài 5: Tình bạn


Bài 6: Kính già, yêu trẻ


Bài 7: Tôn trọng phụ nữ


Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh


Bài 9: Em yêu quê hương


Bài 10: Ủy ban nhân dân xã (phường) em


Bài 11: Em yêu tổ quốc Việt Nam


Bài 12: Em yêu hòa bình


Bài 13: Tìm hiểu về Liên Hợp Quốc


Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên