Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 1 trang 4 SGK Đạo đức 5


Đề bài

Theo em, học sinh lớp 5 có gì khác so với học sinh các khối lớp khác trong trường.

Lời giải chi tiết

- Học sinh lớp 5 là lớp cuối cấp của khối tiểu học cơ sở. Do đó cần phải nghiêm túc và quan tâm hơn trong việc học để thực hiện kì thi chuyển khối (nếu muốn vào trường khác).

- Học sinh lớp 5 là lớp lớn nhất trường, cần thực hiện nghiêm túc chấp hành nội quy của nhà trường để làm gương.

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 5 SGK Đạo đức 5
Bài 2 trang 5 SGK Đạo đức 5
Bài 3 trang 5 SGK Đạo đức 5
Lí thuyết bài 1: Em là học sinh lớp 5