Bài 3 trang 5 SGK Đạo đức 5

Giải bài 3 trang 5 SGK Đạo đức 5


Đề bài

Hãy nêu những điểm mà em thấy mình còn phải cố gắng hơn để xứng đáng là học sinh lớp 5.

Lời giải chi tiết

- Gương mẫu hơn để các em nhỏ lớp dưới noi theo.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ để xây dựng lớp và trường học.

Bài giải tiếp theo
Lí thuyết bài 1: Em là học sinh lớp 5