Lí thuyết bài 1: Em là học sinh lớp 5

Học sinh lớp 5 cần gương mẫu về mọi mặt để học sinh các khối lớp khác học tập....


Kiến thức cần nhớ

- Học sinh lớp 5 cần gương mẫu về mọi mặt để học sinh các khối lớp khác học tập.

- Cần phát huy những điểm  mà mình đã thực hiện tốt và khắc phục những mặt còn thiếu sót, đề ra kế hoạch cụ thể và quyết tâm phấn đấu thực hiện để xứng đáng là HS lớp 5

- Chúng ta rất vui và tự hào khi là học sinh lớp 5. Rất yêu quý và tự hào về trường mình, lớp mình. Đồng thời chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm phải học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng là học sinh lớp 5. Xây dựng lớp thật tốt.


Ghi nhớ

Năm nay em đã là học sinh lớp 5, lớp lớn nhất trường. Em rất vui và tự hào. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là học sinh lớp 5.

Bài giải tiếp theo