Câu hỏi 1 trang 17 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 1 trang 17 SGK Đạo đức 5


Đề bài

Em có nhận xét gì về hành động bỏ bạn để chạy thoát thân của nhân vật trong truyện?

Lời giải chi tiết

- Hành động bỏ bạn để chạy thoát thân như vậy thực sự là không tốt, là một kẻ tệ hại.

- Tuy nhiên nếu xét theo góc độ khác như là tâm lí thì đó là điều dễ hiểu, nhân vật trong câu truyện còn trẻ và bản năng đầu tiên khi nhìn thấy thú dữ là chạy thật nhanh để giữ gìn mạng sống. Xét theo đó tức là cậu làm đúng.

Bài giải tiếp theo
Câu hỏi 2 trang 17 SGK Đạo đức 5
Bài 1 trang 18 SGK Đạo đức 5
Bài 2 trang 18 SGK Đạo đức 5
Bài 3 trang 18 SGK Đạo đức 5
Bài 4 trang 18 SGK Đạo đức 5
Lí thuyết bài 5: Tình bạn