Lí thuyết bài 5: Tình bạn

Ai cũng cần có bạn bè. Trẻ em cũng cần có bạn bè và có quyền kết giao bạn bè....


Kiến thức cần nhớ

- Ai cũng cần có bạn bè. Trẻ em cũng cần có bạn bè và có quyền kết giao bạn bè.

- Bạn bè cần phải biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn.

- Những biểu hiện của tình bạn đẹp là: Tôn trọng, chân thành, biết quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, chia sẻ vui buồn cùng nhau.

- Một tình bạn đẹp không phải tự nhiên đã có mà cần mỗi chúng ta phải cố gắng cùng nhau vun đắp, giữ gìn.


Ghi nhớ

Bạn bè cần phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn. Có như vậy, tình bạn mới thâm thân thiết, gắn bó.

Bạn bè là nghĩa tương thân

Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau.

 

Bài giải tiếp theo