Câu hỏi 2 trang 38 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 2 trang 38 SGK Đạo đức 5


Đề bài

Chiến tranh đã gây ra những hậu quả gì?

Lời giải chi tiết

Chiến tranh gây ra rất nhiều hậu quả đặc biệt là về con người. Cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ tiến hành ở Việt Nam đã làm gần 3 triệu người chết, 4.4 triệu người bị tàn tật, 2 triệu người nhiễm chất độc màu da cam và thế hệ sau bị di chứng. Nhiều thành phố, làng mạc, đường xá, di tích lịch sử bị phá hủy.

Bài giải tiếp theo
Câu hỏi 3 trang 38 SGK Đạo đức 5
Bài 1 trang 39 SGK Đạo đức 5
Bài 2 trang 39 SGK Đạo đức 5
Bài 3 trang 39 SGK Đạo đức 5
Bài 4 trang 39 SGK Đạo đức 5
Lí thuyết bài 12: Em yêu hoà bình