Lí thuyết bài 12: Em yêu hoà bình

Mỗi người cần phải có lòng yêu hoà bình và thể hiện điều đó ngay trong cuộc sống hàng ngày, trong các mối quan hệ….


Kiến thức cần nhớ

- Mỗi người cần phải có lòng yêu hoà bình và  thể hiện điều đó ngay trong cuộc sống hàng ngày, trong các mối quan hệ….

- Hoà bình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho trẻ em và mỗi người. Song để có được hoà bình, mỗi ngườichúng ta cần phải thể hiện tinh thần hoà bình trong cách sống và ứng xử hàng ngày; đồng thời cần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.


Ghi nhớ

Trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình phù hợp với khả năng.

Bài giải tiếp theo