Bài 2 trang 39 SGK Đạo đức 5

Giải bài 2 trang 39 SGK Đạo đức 5


Đề bài

Những việc làm, hành động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hòa bình?

 

a) Thích chơi và cổ vũ cho các trò chơi bạo lực.

b) Biết thương lượng, đối thoại để giải quyết mâu thuẫn.

c) Đoàn kết, hữu nghị với các dân tộc khác.

d) Thích dùng bạo lực với người khác.

Lời giải chi tiết

Những việc làm thể hiện lòng yêu hòa bình: b và c.

Bài giải tiếp theo
Bài 3 trang 39 SGK Đạo đức 5
Bài 4 trang 39 SGK Đạo đức 5
Lí thuyết bài 12: Em yêu hoà bình