Bài 9: Em yêu quê hương


Câu hỏi 1 trang 29 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 1 trang 29 SGK Đạo đức 5


Câu hỏi 2 trang 29 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 2 trang 29 SGK Đạo đức 5


Bài 1 trang 29 SGK Đạo đức 5

Giải bài 1 trang 29 SGK Đạo đức 5


Bài 2 trang 30 SGK Đạo đức 5

Giải bài 2 trang 30 SGK Đạo đức 5


Bài 3 trang 30 SGK Đạo đức 5

Giải bài 3 trang 30 SGK Đạo đức 5


Bài 4 trang 30 SGK Đạo đức 5

Giải bài 4 trang 30 SGK Đạo đức 5


Bài 5 trang 30 SGK Đạo đức 5

Giải bài 5 trang 30 SGK Đạo đức 5


Lí thuyết bài 9: Em yêu quê hương

Mỗi người đều có quê hương, quê hương có thể là nơi gắn bó với chúng ta từ những ngày thơ bé, cũng có thể là nơi mà ông bà cha mẹ chúng ta đã sinh ra và lớn lên.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến