BT cuối tuần Tiếng Việt

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 bao gồm các bài tập về chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn đã học trong tuần đầy đủ học kì 1, 2 có đáp án và lời giải chi tiết

Tuần 1: Việt Nam - Tổ quốc em


Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em


Tuần 3: Việt Nam - Tổ quốc em


Tuần 5: Cánh chim hòa bình


Tuần 4: Cánh chim hòa bình


Tuần 6: Cánh chim hòa bình


Tuần 9: Con người với thiên nhiên


Tuần 8: Con người với thiên nhiên


Tuần 7: Con người với thiên nhiên


Tuần 10: Ôn tập giữa học kì 1


Tuần 14: Vì hạnh phúc con người


Tuần 12: Giữ lấy màu xanh


Tuần 15: Vì hạnh phúc con người


Tuần 16: Vì hạnh phúc con người


Tuần 13: Giữ lấy màu xanh


Tuần 17: Vì hạnh phúc con người


Tuần 11: Giữ lấy màu xanh


Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1


Tuần 19: Người công dân


Tuần 20: Người công dân


Tuần 22: Vì cuộc sống thanh bình


Tuần 21: Người công dân


Tuần 26: Nhớ nguồn


Tuần 25: Nhớ nguồn


Tuần 24: Vì cuộc sống thanh bình


Tuần 23: Vì cuộc sống thanh bình


Tuần 34: Những chủ nhân tương lai


Tuần 33: Những chủ nhân tương lai


Tuần 28: Ôn tập giữa học kì 2


Tuần 27: Nhớ nguồn


Tuần 32: Những chủ nhân tương lai


Tuần 29: Nam và nữ


Tuần 30: Nam và nữ


Tuần 31: Nam và nữ


Tuần 35: Ôn tập cuối học kì 2


Từ khóa phổ biến