Tuần 5. Cánh chim hòa bình


Soạn bài Một chuyên gia máy xúc trang 44 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Một chuyên gia máy xúc trang 45 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Anh Thủy gặp anh A-lếch-xây ở đâu?


Chính tả: Một chuyên gia máy xúc trang 46 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả: Một chuyên gia máy xúc trang 46 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Tìm tiếng có chứa uô hoặc ua thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ.


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình trang 47 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình trang 47 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Em hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết


Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc trang 48 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc trang 48 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh


Soạn bài Ê- mi-li, con trang 49, 50 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Ê- mi-li, con trang 49, 50 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mĩ?


Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 51 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 51 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và cả tổ


Luyện từ và câu: Từ đồng âm trang 51 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Luyện từ và câu: Từ đồng âm trang 51 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm bàn, cờ, nước


Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 53 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 53 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm của cả lớp.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa