Môn Tiếng Việt

Soạn bài tập đọc lớp 5 như là cuốn để học tốt Tiếng Việt 5. Giúp học sinh giải bài tập tiếng Việt soạn bài, luyện từ và câu, viết chính tả, tập làm văn miêu tả, kể chuyện... đầy đủ các bài văn mẫu lớp 5 hay nhất

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 5


Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 5


Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 5


Tuần 1. Việt Nam - Tổ quốc em


Tuần 2. Việt Nam - Tổ quốc em


Tuần 3. Việt Nam - Tổ quốc em


Tuần 4. Cánh chim hòa bình


Tuần 5. Cánh chim hòa bình


Tuần 6. Cánh chim hòa bình


Tuần 7. Con người với thiên nhiên


Tuần 8. Con người với thiên nhiên


Tuần 9. Con người với thiên nhiên


Tuần 11. Giữ lấy màu xanh


Tuần 12. Giữ lấy màu xanh


Tuần 13. Giữ lấy màu xanh


Tuần 14. Vì hạnh phúc con người


Tuần15. Vì hạnh phúc con người


Tuần 16. Vì hạnh phúc con người


Tuần 19. Người công dân


Tuần 17. Vì hạnh phúc con người


Tuần 20. Người công dân


Tuần 21. Người công dân


Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình


Tuần 23. Vì cuộc sống thanh bình


Tuần 24. Vì cuộc sống thanh bình


Tuần 25. Nhớ nguồn


Tuần 26. Nhớ nguồn


Tuần 27. Nhớ nguồn


Tuần 29. Nam và nữ


Tuần 30. Nam và nữ


Tuần 31. Nam và nữ


Tuần 32. Những chủ nhân tương lai


Tuần 33. Những chủ nhân tương lai


Tuần 34. Những chủ nhân tương lai


Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I - Tiếng Việt 5