Tuần 1. Việt Nam - Tổ quốc em


Luyện từ và câu - Từ đồng nghĩa trang 7, 8 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Luyện từ và câu - Từ đồng nghĩa trang 7, 8 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Thế nào là từ đồng nghĩa?


Kể chuyện: Lý Tự Trọng trang 9 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Kể chuyện: Lý Tự Trọng trang 9 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện Lý Tự Trọng


Soạn bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa trang 10, 11 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa trang 10, 11 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Kể tên những sự vật trong bài có màu vàng và từ chỉ màu vàng đó?


Soạn bài Thư gửi các học sinh - trang 4,5 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Thư gửi các học sinh - trang 4,5 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3. Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước?


Chính tả: Việt Nam thân yêu - trang 6 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả: Việt Nam thân yêu - trang 6 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 2. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh bài văn.


Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh trang 11 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải bài tập Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh trang 11 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Thứ tự miêu tả trong bài văn trên có gì khác với bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa mà em đã được học?


Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1
Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1. Tìm các từ đồng nghĩa


Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 14 SGK Tiếng Việt 5 tập 1
Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 14 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 2. Lập dàn ý bài văn tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong vườn cây (hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy).


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa