Bài 34 : 26 + 5

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 2 bài 34 : 26 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Cộng các số lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

 Mẹ em mua một con lợn cân nặng 16kg về nuôi, tháng sau nó tăng thêm 8kg nữa. Hỏi tháng sau con lợn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Lợn nặng         : 16kg

Tăng thêm        :8kg

Lợn nặng         :…kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng ban đầu của con lợn cộng với khối lượng đã tăng thêm.

Lời giải chi tiết:

Tháng sau con lợn cân nặng số ki-lô-gam là :

16 + 8 = 24 (kg)

Đáp số: 24 kg.


Bài 3

Đo rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Phương pháp giải:

 Dùng thước kẻ có vạch chia xăng-ti-mét, đo các đoạn thẳng rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 4

Số

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 35 : 36 + 15
Bài 16: 49 + 25
Bài 17 : Luyện tập