Bài 15 : 29 + 5

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18 VBT toán 2 bài 15 : 29 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Tính

Phương pháp giải:

Thực hiện cộng các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

29 và 8             49 và 9              79 và 6

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Một cửa hàng buổi sáng bán được 19 cái áo sơ mi, buổi chiều bán được 8 cái áo sơ mi. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu cái áo sơ mi ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Buổi sáng : 19 cái áo sơ mi

Buổi chiều : 8 cái áo sơ mi

Cả hai buổi : ... cái áo sơ mi ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số áo sơ mi cửa hàng bán được trong buổi sáng cộng với số áo sơ mi bán được trong buổi chiều.

Lời giải chi tiết:

Cả hai buổi cửa hàng đó bán được số cái áo sơ mi là:

19 + 8 = 27 (cái áo)

Đáp số: 27 cái áo.


Bài 4

Nối các điểm để có một hình vuông và hai hình tam giác.

Phương pháp giải:

- Nối các điểm đã cho, đếm số hình vuông và hình tam giác tạo thành;

- Nếu bằng với số lượng đề bài yêu cầu thì đó là cách vẽ cần tìm.

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 18 : 8 cộng với một số : 8 + 5
Bài 19 : 28 + 5
Bài 20 : 38 + 25
Bài 21 : Luyện tập
Bài 22 : Hình chữ nhật - Hình tứ giác
Bài 23 : Bài toán về nhiều hơn
Bài 24 : Luyện tập
Bài 25 : 7 cộng với một số : 7 + 5
Bài 26 : 47 + 5
Bài 27 : 47 + 25