Bài 19 : 28 + 5

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 2 bài 19 : 28 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Tính

Phương pháp giải:

Thực hiện cộng các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Trên bãi cỏ có 18 con bò và 7 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ đó cả trâu và bò có bao nhiêu con ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Trâu có           : 7 con

Bò có             : 18 con

Trâu và bò có : …. con ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số con bò cộng với số con trâu.

Lời giải chi tiết:

Trên bãi cỏ có số con trâu và bò là:

18 + 7 = 25 (con)

Đáp số: 25 con.


Bài 3

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm.

Phương pháp giải:

 Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng có độ dài bằng 6cm.

Lời giải chi tiết:


Bài 4

Nối phép tính với kết quả đúng:

 

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính trong mỗi hình chữ nhật.

- Nối với hình tròn chứa kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 20 : 38 + 25
Bài 21 : Luyện tập
Bài 22 : Hình chữ nhật - Hình tứ giác
Bài 23 : Bài toán về nhiều hơn
Bài 24 : Luyện tập
Bài 25 : 7 cộng với một số : 7 + 5
Bài 26 : 47 + 5
Bài 27 : 47 + 25
Bài 28 : Luyện tập
Bài 29 : Bài toán về ít hơn