Bài 27 : 47 + 25

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31 VBT toán 2 bài 27 : 47 + 25 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính

  

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp giải:

Kiểm tra cách đặt tính và tính :

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Một đội sửa đường có 17 nữ và 18 nam. Hỏi đội có bao nhiêu người ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Nữ                   : 17 người

Nam                : 18 người

Đội đó có         : ….. nam và nữ ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số nam cộng với số nữ.

Lời giải chi tiết:

Đội đó có số người là:

17 + 18 = 35 (người)

Đáp số: 35 người.


Bài 4

Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

- Nhẩm phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái, để tìm số còn thiếu.

- Chú ý với phép cộng có nhớ.

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 28 : Luyện tập
Bài 29 : Bài toán về ít hơn
Bài 30 : Luyện tập
Bài 31 : Ki-lô-gam
Bài 32 : Luyện tập
Bài 33 : 6 cộng với một số : 6 + 5
Bài 34 : 26 + 5
Bài 35 : 36 + 15
Bài 16: 49 + 25
Bài 17 : Luyện tập