Bài tập 1 trang 10 SGK Công nghệ 11

Tập vẽ các loại đường nét (vẽ lại hình 1.5)


Tập vẽ các loại đường nét (vẽ lại hình 1.5)

Trả lời:

Bài giải tiếp theo
Bài tập 2 trang 10 SGK Công nghệ 11