Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật


Câu 1 trang 72 SGK Công nghệ 11

Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.


Câu 2 trang 72 SGK Công nghệ 11

Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc ?


Câu 3 trang 72 SGK Công nghệ 11

So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.


Câu 4 trang 72 SGK Công nghệ 11

Thế nào là hình cắt và mặt cắt ? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?


Câu 5 trang 72 SGK Công nghệ 11

Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?


Câu 6 trang 72 SGK Công nghệ 11

Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào ?


Câu 7 trang 72 SGK Công nghệ 11

Thế nào là hình chiếu phối cảnh? Hình chiếu phối cảnh dùng để làm gì?


Câu 8 trang 72 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?


Câu 9 trang 72 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?


Câu 10 trang 72 SGK Công nghệ 11

Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?


Câu 11 trang 72 SGK Công nghệ 11

Trình bày các đặc điểm của các loại hình biểu diễn ngôi nhà.


Câu 12 trang 72 SGK Công nghệ 11

Trình bày khái quát hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy tính.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung