Bài 9: Bản vẽ cơ khí


Câu 1 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ? Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết.


Câu 2 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ lắp dùng để làm gì?


Bài tập 1 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ có các hình chiếu và hình cắt nào ? Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ mấy ?


Bài tập 2 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào ? Số lượng là bao nhiêu ?


Bài tập 3 trang 52 SGK Công nghệ 11

Cách tháo lắp các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào ?


Câu 4 trang 52 SGK Công nghệ 11

Các kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước của bộ phận nào?


Bài học tiếp theo

Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản
Bài 11: Bản vẽ xây dựng
Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng
Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính
Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật

Bài học bổ sung