Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật


Câu 1 trang 10 SGK Công nghệ 11

Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật?


Câu 2 trang 10 SGK Công nghệ 11

Có các khổ giấy chính nào dùng cho bản vẽ kĩ thuật?


Câu 3 trang 10 SGK Công nghệ 11

Tỉ lệ là gì?


Câu 4 trang 10 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu tên gọi, mô tả hình dạng và ứng dụng các loại nét vẽ thường dùng.


Câu 5 trang 10 SGK Công nghệ 11

Khi ghi kích thước cần thể hiện chữ số, đường gióng và đường kích thước như thế nào?


Bài tập 1 trang 10 SGK Công nghệ 11

Tập vẽ các loại đường nét (vẽ lại hình 1.5)


Bài tập 2 trang 10 SGK Công nghệ 11

Tập kẻ chữ tên trường, lớp (viết theo kiểu chữ ở hình 1.4)


Bài học tiếp theo

Bài 2: Hình chiếu vuông góc
Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu các vật thể đơn giản
Bài 4: Mặt cắt và hình cắt
Bài 5: Hình chiếu trục đo
Bài 6: Thực hành Biểu diễn vật thể
Bài 7: Hình chiếu phối cảnh
Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật
Bài 9: Bản vẽ cơ khí
Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản
Bài 11: Bản vẽ xây dựng

Bài học bổ sung