Công nghệ

Giải bài tập Công nghệ lớp 11 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập Công nghệ SGK lớp 11 giúp để học tốt môn Công nghệ 11

PHẦN MỘT. VẼ KĨ THUẬT

CHƯƠNG I. VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ

CHƯƠNG II. VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG


PHẦN HAI. CHẾ TẠO CƠ KHÍ

CHƯƠNG III. VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI

CHƯƠNG IV. CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ


PHẦN BA. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG V. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG VI. CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG VII. ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG


Bài 39: Ôn tập phần Chế tạo cơ khí