Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản


Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản trang 52 SGK Công nghệ 11

Đọc và phân tích bản vẽ để hiểu rõ hình dáng, kích thước, công dụng của chi tiết.


Bài học tiếp theo

Bài 11: Bản vẽ xây dựng
Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng
Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính
Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật

Bài học bổ sung