Tiếng Anh

Lời giải, bài dịch tất cả bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 như là cuốn để học tốt tất cả các unit gồm phần đọc (reading), phần viết (writting), phần nghe (listening), phần nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp

Unit 1: Home Life - Đời sống gia đình


Unit 2: Cultural Diversity - Tính đa dạng văn hóa


Unit 3: Ways Of Socialising - Các cách thức giao tiếp xã hội


Unit 4: School Education System - Hệ thống giáo dục nhà trường


Unit 5: Higher Education - Giáo Dục Đại Học


Unit 6: Future Jobs - Việc Làm Tương Lai


Unit 7: Economic Reforms - Cải Cách Kinh Tế


Unit 8: Life In The Future - Cuộc Sống Ở Tương Lai


Unit 9: Deserts - Sa Mạc


Unit 10: Endangered Species - Các Chủng Loại Bị Lâm Nguy


Unit 11: Book - Sách


Unit 12: Water Sports - Thể Thao Dưới Nước


Unit 13: The 22nd Sea Game - Đông Nam Á Vận Hội Lần Thứ 22


Unit 14 : International Organizations - Các Tổ Chức Quốc Tế


Unit 15: Women In Society - Phụ Nữ Trong Xã Hội


Unit 16 : The Associantion Of Southeast Asian Nations - Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á


Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải


ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH


Tổng hợp từ vựng lớp 12 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 12