Bài 142 : Mi-li-mét

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69, 70 VBT toán 2 bài 142 : Mi-li-mét tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1cm = … mm          4cm     = … mm

1m  = … mm           20mm = … cm

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về mối quan hệ của các đơn vị đo độ dài:

1cm = 10mm và 1m = 1000mm.

Lời giải chi tiết:

1cm = 10mm             4cm    = 40mm

1m  = 1000mm          20mm = 2cm


Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh đã cho, đọc độ dài đoạn thẳng rồi điền số thích hợp vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:


Bài 3

 Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 15mm. Hỏi chu vi hình tam giác đo bằng bao nhiêu mi-li-mét ?

Phương pháp giải:

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó.

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình tam giác đó bằng số mi-li-mét là :

       \(15 + 15 + 15 = 45\) (mm)

       (Hay \(15 \times 3 = 45\) mm)

             Đáp số : \(45\)mm.


Bài 4

Viết mm, cm, m hoặc km vào chỗ chấm thích hợp :

a) Bề dày của hộp bút khoảng 25 …

b) Chiều dài phòng học khoảng 7…

c) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Vinh dài 319 …

d) Chiều dài chiếc thước kẻ là 30 …

Phương pháp giải:

- Ước lượng độ dài của các đại lượng đã cho; độ dài của 1mm, 1cm, 1m, 1km.

- Điền đơn vị thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Bề dày của hộp bút khoảng 25mm.

b) Chiều dài phòng học khoảng 7m.

c) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Vinh dài 319km.

d) Chiều dài chiếc thước kẻ là 30cm. 

Bài giải tiếp theo
Bài 143 : Luyện tập
Bài 144 : Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Bài 145 : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
Bài 146 : Luyện tập chung
Bài 147 : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Bài 148 : Luyện tập
Bài 149 : Luyện tập chung
Bài 150 : Tiền Việt Nam
Bài 151 : Luyện tập
Bài 152 : Luyện tập chung