Bài 136 : Các số từ 111 đến 200

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT toán 2 bài 136 : Các số từ 111 đến 200 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết (theo mẫu)

Phương pháp giải:

 Dựa vào thông tin đã cho, điền số; giá trị các hàng hoặc đọc số rồi viết vào bảng.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Số ?

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi cách 1 đơn vị, bắt đầu từ số đầu tiên của tia số rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

\(\begin{array}{l}
115....119\\
137....130\\
156....156\\
149....152\\
185....179
\end{array}\)          \(\begin{array}{l}165....156\\189....194\\172....170\\192....200\\190....158\end{array}\)  

Phương pháp giải:

So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
115 < 119\\
137 > 130\\
156 = 156\\
149 < 152\\
185 > 179
\end{array}\)            \(\begin{array}{l}165 > 156\\189 < 194\\172 > 170\\192 < 200\\190 > 158\end{array}\)


Bài 4

Khoanh vào số bé nhất :

\(151 ; 175  ; 115 ; 157 ; 199\)

Phương pháp giải:

- So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải. 

- Khoanh tròn vào số có giá trị bé nhất. 

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(115 < 151 < 157 < 175 < 199\)

Số bé nhất là \(115.\)

Khoanh tròn vào số \(115.\)

Bài giải tiếp theo
Bài 137 : Các số có ba chữ số
Bài 138 : So sánh các số có ba chữ số
Bài 139 : Luyện tập
Bài 140 : Mét
Bài 141 : Ki-lô-mét
Bài 142 : Mi-li-mét
Bài 143 : Luyện tập
Bài 144 : Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Bài 145 : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
Bài 146 : Luyện tập chung