Bài 135 : Các số từ 101 đến 110

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 VBT toán 2 bài 135 : Các số từ 101 đến 110 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết (theo mẫu) :

a)

b)

Viết số

Đọc số

105

một trăm linh năm

102

 

104

 

 

một trăm linh chín

107

 

 

một trăm linh tám

110

 

106

 

 

một trăm linh một

 

một trăm linh ba

Phương pháp giải:

- Xác định số trăm và số đơn vị của mỗi số.

- Đọc và viết số theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

Viết số

Đọc số

105

một trăm linh năm

102

một trăm linh hai

104

một trăm linh bốn

109

một trăm linh chín

107

một trăm linh bảy

108

một trăm linh tám

110

một trăm mười

106

một trăm linh sáu

101

một trăm linh một

103

một trăm linh ba


Bài 2

Điền dấu \(>;<\) hoặc \(=\) thích hợp vào chỗ trống.

\(\begin{array}{l}
102.....103\\
102.....102\\
104.....103\\
109.....110
\end{array}\)             \(\begin{array}{l}107.....106\\107.....108\\101.....102\\100.....100\end{array}\)

Phương pháp giải:

- So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

- Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
102 < 103\\
102 = 102\\
104 > 103\\
109 < 110
\end{array}\)               \(\begin{array}{l}107 > 106\\107 < 108\\101 < 102\\100 = 100\end{array}\)


Bài 3

Số

Phương pháp giải:

Đếm xuôi cách 1 đơn vị, bắt đầu từ 100 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:


Bài 4

a) Viết các số 108 ; 109 ; 105 ; 103 theo thứ tự từ bé đến lớn : ...

b) Viết các số 106 ; 101 ; 104 ; 102 theo thứ tự từ lớn đến bé : ...

Phương pháp giải:

- So sánh các số.

- Sắp xếp theo thứ tự. 

Lời giải chi tiết:

a) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn : 103; 105 ; 108 ; 109.

b) Các số theo thứ tự từ lớn đến bé : 106 ; 104 ; 102 ; 101.

Bài giải tiếp theo
Bài 136 : Các số từ 111 đến 200
Bài 137 : Các số có ba chữ số
Bài 138 : So sánh các số có ba chữ số
Bài 139 : Luyện tập
Bài 140 : Mét
Bài 141 : Ki-lô-mét
Bài 142 : Mi-li-mét
Bài 143 : Luyện tập
Bài 144 : Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Bài 145 : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000