Câu C4 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Khẩu hiệu trong các cuộc thi điển kinh là cao nhất, nhanh nhất, xa hơn. Điều đó liên quan đến đại lượng nào trong vật lý ?


Khẩu hiệu trong các cuộc thi điển kinh là cao nhất, nhanh nhất, xa hơn. Điều đó liên quan đến đại lượng nào trong vật lý?

Tại SEAGAMES 23 năm 2005 (Phi-lip-pin), vận động viên: Đỗ Thị Bông đã giành Huy chương vàng môn chạy 800m với thành tích 2 min 2.66s, phá kỉ lục SEAGAMES

Giải :

Khẩu hiệu trong cuộc thi liên quan đại lượng “vận tốc” trong vật lý.

Bài giải tiếp theo
Câu C5 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Câu C6 trang 16 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 1 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 2 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 3 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 17 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Bài 7 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 8 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan