Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều


Câu C1 trang 41 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Có thực là trong chuyển động tròn đều vận tốc không đổi ?


Bài 1 trang 42 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Hãy chọn câu đúng Trong chuyển động tròn đều


Bài 2 trang 43 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Tính gia tốc của đầu mút kim giây của một đồng hồ. Chiều dài của kim là 2,5 cm.


Bài 3 trang 43 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Tính gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất. Biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là 3,84.108m , chu kì quay là 27,32 ngày


Bài học tiếp theo
Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc
Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa