Bài 1. Chuyển động cơ - Vật lí 10 Nâng cao


Câu C1 trang 7 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Hãy so sánh kích thước của Trái Đất với bán kính quỹ đạo quanh mặt trời nó . Biết : RTD =6400 km ; Rqđ = 150 000 km


Câu C2 trang 8 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc O được chọn không. Bảng giờ tàu Thống nhất Bắc Nam S1


Câu C3 trang 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng Cao
Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy được không ?


Câu C4 trang 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng Cao
Khi đu quay hoạt động bộ phận nào của đu quay chuyển động tịnh tiến , bộ phận nào quay ?


Bài 1 trang 10 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Dựa vào bảng giờ tàu Thống Nhất Nam S1 trong bài , hãy xác định khoảng thời gian tàu chạy từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn


Bài 2 trang 10 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Dựa vào bảng giờ Thống Nhất Nam S1 hãy xác định khoảng thời gian tàu chạy từ ga Hà Nội đến từng ga trên đường đi .


Bài 3 trang 10 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Chuyến bay của hãng Hàng Không Việt Nam từ Hà Nội đi pa-ri (Công hòa pháp khởi hành vào lúc 23h40 min giờ Hà Nội ngày hôm trước, đến Pa-ri


Bài học tiếp theo
Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều
Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng
Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều :
Bài 6. Sự rơi tự do
Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc
Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều
Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc
Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa