Bài 1 trang 10 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Dựa vào bảng giờ tàu Thống Nhất Nam S1 trong bài , hãy xác định khoảng thời gian tàu chạy từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn


Dựa vào bảng giờ tàu Thống Nhất Nam S1 trong bài , hãy xác định khoảng thời gian tàu chạy từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn

 Bảng giờ tàu Thống nhất Bắc Nam S1

(Số liệu năm 2003)

Ga

 Giờ đến

Giờ rời ga

Hà Nội

 

19h00 min

Vinh

0 h 34 min

0 h 42 min

Huế

7 h 50 min

7 h 58 min

Đà Nẵng

10 h 32 min

10 h 47 min

Nha Trang

19 h 55 min

20 h 03 min

Sài Gòn

4 h 00 min

 

Giải:

t = (24 - 19) + (24 - 0) + (4 - 0) = 33 (giờ)

⟺ Tàu chạy từ Hà Nội đến Sài Gòn hết 33 (giờ)

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 10 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 3 trang 10 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Video liên quan