Câu C2 trang 8 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc O được chọn không. Bảng giờ tàu Thống nhất Bắc Nam S1


Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc O được chọn không

 Bảng giờ tàu Thống nhất Bắc Nam S1

(Số liệu năm 2003)

Ga

 Giờ đến

Giờ rời ga

Hà Nội

 

19h00 min

Vinh

0 h 34 min

0 h 42 min

Huế

7 h 50 min

7 h 58 min

Đà Nẵng

10 h 32 min

10 h 47 min

Nha Trang

19 h 55 min

20 h 03 min

Sài Gòn

4 h 00 min

 

Bảng giờ tàu chỉ thời điểm tàu khởi hành , tàu đến ga. Đó là khoảng thời gian tính từ gốc 0 h lúc nửa đêm cùng ngày đến lúc đó.

Giải 

Tọa độ của một điểm phụ thuộc gốc tọa độ O

Bài giải tiếp theo
Câu C3 trang 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng Cao
Câu C4 trang 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng Cao
Bài 1 trang 10 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 2 trang 10 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 3 trang 10 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Video liên quan