Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều


Câu C1 trang 23 Vật Lý 10 Nâng Cao
Tại thời điểm t1 trên hình 4.4 vận tốc bằng bao nhiêu?


Bài 1 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyện động thẳng theo một chiều với gia tốc


Bài 2 trang 24 SGK 10 Nâng Cao
Chọn câu sai. Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì có


Bài 3 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Tốc độ vũ trụ cấp I (7,9 km/s) là tốc độ nhỏ nhất để các con tàu vũ trụ có thể bay quanh Trái Đất


Bài 4 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
a) Sau bao lâu thì chất điểm dừng lại ?


Bài 5 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Một người đi xe đạp trên một đường thẳng. Sau khi khởi hành 5s, vận tốc của người đó là 2 m/s sau 5s tiếp theo vận tốc 4 m/s , sau 5s tiếp theo vận tốc 6 m/s


Bài học tiếp theo
Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều :
Bài 6. Sự rơi tự do
Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc
Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều
Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc
Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa