Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc


Bài 1 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Hãy tìm phát biểu sai


Bài 2 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước . Nước chảy với tốc độ 9km/h so với bờ. Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ ? Một em bé đi từ đầu thuyền đến cuối thuyền với vận tốc 6 km/h so với thuyền. Hỏi vận tốc của em bé so với bờ ?


Bài 3 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Hai bến sông A và B cách nhau 18 km theo đường thẳng . Một chiếc ca nô phải mất bao nhiêu thời gian để đi từ A đến B rồi trở lại ngay từ B về A ? Biết rằng vận tốc của ca nô khi nước không chảy là 16 ,2 km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 1,5 m/s


Bài 4 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Một người lái xuồng máy dự định mở máy cho xuôồng chạy ngang con sông rộng 240 m , mũi xuồng luôn luôn vuông góc với bờ sông . Nhưng do nước chảy nên xuồng sang đến bờ bên kia tại một địa điểm cách bến dự định 180 m về phía hạ lưu và xuồng đi hết 1 min. Xác định vận tốc của xuồng so với bờ sông.


Bài học tiếp theo
Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa