Bài 2 trang 24 SGK 10 Nâng Cao

Chọn câu sai. Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì có


Chọn câu sai.

Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì nó

A. có gia tốc không đổi

B. có gia tốc trung bình không đổi

C. chỉ có thể chuyển động nhanh dần đều hoặc chậm dần đều

D. có thể lúc đầu chuyển động chậm dần đều, sau đó chuyển động nhanh dần đều

Giải:

Câu C sai. (Búng cho một viên bi lên dốc, bị chuyển động chậm dần đều, dừng lại rồi lăn nhanh dần đều xuống dốc).

Bài giải tiếp theo
Bài 3 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan