Câu C4 trang 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng Cao

Khi đu quay hoạt động bộ phận nào của đu quay chuyển động tịnh tiến , bộ phận nào quay ?


Khi đu quay hoạt động bộ phận nào của đu quay chuyển động tịnh tiến , bộ phận nào quay ?

Giải:

Khi đu quay hoạt động, các thanh nan hoa, các thanh giằng chuyển động quay (vì quỹ đạo các điểm khác nhau không chồng khít được lên nhau), còn ngăn chứa ghế ngồi chuyển động tịnh tiến (vì các điểm thuộc ngăn đều chuyển động trên các quỹ đạo cùng bán kính, chồng khít được lên nhau)

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 10 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 2 trang 10 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 3 trang 10 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Video liên quan