Bài 3 trang 10 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Chuyến bay của hãng Hàng Không Việt Nam từ Hà Nội đi pa-ri (Công hòa pháp khởi hành vào lúc 23h40 min giờ Hà Nội ngày hôm trước, đến Pa-ri


Chuyến bay của hãng Hàng không Việt Nam từ Hà Nội đi Pa-ri (Công hòa Pháp) khởi hành vào lúc 23h40 min giờ Hà Nội ngày hôm trước, đến Pa-ri lúc 7h00 min sáng hôm sau theo giờ Pa-ri. Biết giờ Pa-ri chậm hơn giờ Hà Nội 5 giờ , hỏi lúc máy bay đến Pa-ri là mấy giờ theo giờ Hà Nội ? Thời gian bay là bao nhiêu ?

Giải :

t = (24 - 19,5) + (6,5 - 0) + 6 = 17 (h)

⟺ Máy bay từ Hà Nội đến Pa-ri là 17 (h)

Bài giải tiếp theo

Video liên quan